# معاملات_فصلی

اظهارنامه فصلی ماده 169 پاییز 96 و آخرین دستور العمل دیماه 96

از امروز یازدهم دیماه 1396 مشکلات سامانه پذیرش گزارشات فصلی ماده 169 مکرر برطرف و امکان ارایه و ارسال اطلاعات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید