مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی و سایر مناطق

مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

۱- مراجعه سرمایه گذار به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای ثبت شرکت

۲- تکمیل فرم تقاضای تعیین نام توسط متقاضی  ۳- تائید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه

۴- ارائه مجوز سرمایه گذاری به متقاضی توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به سایر نهادها جهت اخذ مجوزهای لازم  ۵- ارائه مدارک ثبتی به سرمایه گذار توسط ثبت شرکتها

۶- تکمیل مدارک توسط متقاضی و ارائه آن به واحد ثبتی  ۷- بررسی و کنترل مدارک توسط واحد ثبتی و در صورت لزوم تصحیح مدارک  ۸- پرداخت حقوق ثبتی به بانک توسط سرمایه گذار و ارائه فیش آن به واحد ثبتی

۹- ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکتها  ۱۰- پلمپ دفاتر تجاری  ۱۱- ارائه یک نسخه از مدارک ثبتی ممهور شده به سرمایه گذار  ۱۲- ارائه یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز جهت اقدامات آتی

  نحوه پرداخت هزینه های  ثبت شرکت
 
  حق الثبت اشخاص حقوقی و حق الثبت تغییرات و حق ثبت نام بازرگانان و حق پلمپ دفاتر تجاری نزد بانک صادرات شعبه ونوس به شماره حساب جاری

۰۲۰۷۲۰۱۱۹۰۰۰۳ بنام سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی پرداخت گردد .

اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می نمایند .

پلمپ دفاتر روزانه و کل شرکتهای تجاری و غیر تجاری طبق دستورالعملی که توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی تعیین می شود صورت گرفته و پس از امضاء نماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور می شود.در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد

/ 0 نظر / 63 بازدید