فعالیت های گروه نت گستر شمال و گروه بندی مشاغل ، عضو انجمن حسابداران ایران

اشخاص حقيقي كه بدون احتساب مبلغ درآمد در گروه اول قرار ميگيرند در پر كردن اظهارنامه عملكرد 96 كه از 1397/02/15 شروع شده و تا 30 خرداد ادامه دارد ، در انتخاب گروه مالياتي خود دقت دقت دقت تاكيد ميكنم دقت نمايند تا بتوانند از معافيت مالياتي استفاده نمايند.

صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۷ ق.م.م بر اساس شاخص ها و معیار ها به سه گروه تقسیم میشوند. گروه اول و دوم و سوم.

گروه اول : مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ قطعی مالیات ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیش از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال باشد.

گروه دوم: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ قطعی مالیات ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ ۱۰ میلیارد و تا ۳۰ میلیارد ریال باشد.

گروه سوم : مودیانی که در گرو های اول و دوم قرار نمیگیرند، جزء گروه سوم قرار میگیرند.

اطلاعیه مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به سال 1396

فصول بهار، تابستان و پاییز و زمستان 96:

بر اساس بخشنامه شماره 12926/200 مورخ 13/08/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای اختیارات تبصره 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1397 (1397/02/15) تمدید می می شود.


/ 0 نظر / 44 بازدید