دسته بندي مشاغل براي ماليات سال 97 عملكرد 96

اشخاص حقيقي كه بدون احتساب مبلغ درآمد در گروه اول قرار ميگيرند در پر كردن اظهارنامه عملكرد 96 كه از 1397/02/15 شروع شده و تا 30 خرداد ادامه دارد ، در انتخاب گروه مالياتي خود دقت دقت دقت تاكيد ميكنم دقت نمايند تا بتوانند از معافيت مالياتي استفاده نمايند.

اطلاعیه مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به سال 1396

فصول بهار، تابستان و پاییز و زمستان 96:

بر اساس بخشنامه شماره 12926/200 مورخ 13/08/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای اختیارات تبصره 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1397 (1397/02/15) تمدید می می شود.


/ 0 نظر / 17 بازدید